Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές/τριες που ασχολούνται με τη δι/πολυγλωσσία και τις νέες οπτικές και προσεγγίσεις που αφορούν τις γλωσσικές πολιτικές και την εκπαίδευση. Το τέταρτο κατά σειρά Σταυροδρόμι επιχειρεί να διερευνήσει τα όρια των γλωσσών, της διγλωσσίας και της εναλλαγής κωδίκων και να διερευνήσει ζητήματα διαγλωσσικότητας, αλλά και γλωσσικών πολιτικών στην εκπαίδευση. 

Οι δύο θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι:
  1. Διδακτικές της πολυγλωσσίας: διαγλωσσικότητα (translanguaging), πολυγραμματισμοί, τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση
  2. Γλωσσικές Πολιτικές εντός κι εκτός Ευρώπης: η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων

Εισηγήσεις

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε κάποια ερευνητική σας εργασία να μας στείλετε τον τίτλο, την περίληψη της εισήγησης (έως 300 λέξεις) στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και τη θεματική της ημέρας στην οποία εντάσσεται, σημειώνοντας πριν από τον τίτλο το όνομα, την ιδιότητα, τον φορέα που εκπροσωπείτε και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).
Μπορείτε να στείλετε την περίληψή το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4o_stavrodromi@nured.auth.gr

Γλώσσες του συνεδρίου: Ελληνικά και Αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με τη διοργάνωση του συνεδρίου: 4o_stavrodromi@nured.auth.gr ή το ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, κ. Γαζάνη: egazani@nured.auth.gr