Το Διεθνές Συνέδριο
Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών

Tο 4ο Σταυροδρόμι είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια της λειτουργίας του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Didactiques du plurilinguisme et politiqueslinguistiques - Diffusion des langues et cultures en context multilingue», μια συνεργασία του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. και του Παν/μιου του Maine, της Γαλλίας.
Οι θεματικοί άξονες του 4ου Σταυροδρομιού είναι:

  1. Διδακτικές της πολυγλωσσίας: διαγλωσσικότητα (translanguaging), πολυγραμματισμοί, τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση
  2. Γλωσσικές Πολιτικές εντός κι εκτός Ευρώπης: η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων
Προηγούμενα Συνέδρια Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών"

Το 3ο Διεθνές ΣΓΠ: 'Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση' διεξήχθη το 2014 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διερευνήσει τα γλωσσικά όρια των γλωσσών, της διγλωσσίας και της εναλλαγής κωδίκων και να διερευνήσει ζητήματα διαγλωσσικότητας, αλλά και γλωσσικών πολιτικών στην εκπαίδευση. Το συνέδριο οργανώθηκε σε δύο θεματικούς άξονες: (α) Δι/Πολυγλωσσία και διαγλωσσικότητα στην εκπαίδευση και (β) Γλωσσικές πολιτικές στην εκπαίδευση

Το 2ο Διεθνές ΣΓΠ: 'ελληνο-αλβανική επαφή' διεξήχθη το 2012 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη όπου ερευνητές/τριες, ομιλητές/τριες και συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη πτυχών ενσωμάτωσης και πολιτικών που υιοθετούνται σε σχολεία της Αλβανίας και της Ελλάδας. Οι ερευνητικές εργασίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την επαφή ανάμεσα στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα και τα ζητήματα εκπαίδευσης που προκύπτουν και στις δυο χώρες.

Το 1ο Διεθνές ΣΓΠ: 'μαθαίνοντας εκτός σχολείου' πραγματοποιήθηκε το 2011 και απευθυνόταν σε οργανισμούς που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες/μετανάστριες και σε μεταναστευτικούς φορείς ενεργούς στο πεδίο της εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες, την επικοινωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τις δραστήριες κοινότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης έξω από το επίσημο σχολικό πλαίσιο και στην ανάδειξη των ιδιωτικών πρωτοβουλιών μεταναστευτικών ομάδων σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης των γλωσσών τους και της διάδρασης με την ακαδημαϊκή έρευνα. Οι στόχοι επικεντρώθηκαν στην προβολή της επικοινωνίας ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από την πρωτοβουλία "Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών" δράσεις της οποίας το 2011 αφορούσαν τη Μέση Ανατολή.

Media Kit

Μπορείτε να δείτε νέα/ανακοινώσεις και να κατεβάσετε την αφίσα του Συνεδρίου

Εκδόσεις

Τα Πρακτικά των συνεδρίων έχουν διατεθεί στην ερευνητική, φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα, σε γονείς, μαθητικό κοινό και εθελοντές.
Πρακτικά του 1ου ΣΓΠ: μαθαίνοντας εκτός σχολείου εδώ
Πρακτικά του 2ου ΣΓΠ: ελληνο-αλβανική επαφή εδώ
Πρακτικά του 3ου ΣΓΠ: Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας & Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση εδώ
Πρακτικά του 4ου ΣΓΠ: Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές & Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση εδώ

Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ.

Η Παιδαγωγική Σχολή ιδρυθείσα το 1989 προωθώντας την έρευνα και τη διδακτική στο πεδίο της εκπαίδευσης, υποστηρίζει και συμμετέχει στον συνεχή διάλογο για την εκπαίδευση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.